før du skriver under...

Mange virksomheder ulejliger sig ikke med at gå ind i kontraktforhandlinger, selv om der er mange gode grunde til at gøre det. Det behøver ikke at være dyrt eller trække i langdrag at få forhandlet en aftale på plads. Og det betaler sig at bruge den nødvendige tid og kræfter på det. Har man ikke tiden eller kompetencerne til det, kan man få hjælp fra en professionel forhandler.

finde den rigtige

Det er sjældent en god ide at skrive under på en kontrakt / aftale - uden man forhandler om indholdet. Den, der har skrevet kontrakten, har gjort det med udgangspunkt i, hvad der er bedst for én selv. Det er ikke sikkert, at det også er det bedste for din virksomhed. Få ændringer kan få stor betydning. 

finde hinanden

Indholdet i en aftale / kontrakt er det, der i sidste ende betyder noget, hvis man ikke kan blive enige om noget eller går hen og bliver uvenner. Derfor er det en god idé at gennemgå den enkelte klausul i aftalen / kontrakten for at finde ud af, hvad den har af betydning for din virksomhed.

finde ud af det

Er man først blevet uvenner, så kan det være fristende at pushe en advokat på den anden. Ofte er det bedre at prøve, om man ikke på en anden måde kan få løst tingene i mindelighed. Med lidt diplomati og situationsfornemmelse kan man mange gange forhandle sig frem til en fornuftig løsning for alle

fordele ved at forhandle...

Hvis man ikke er vant til at forhandle kontrakter eller aftaler, så kan man med fordel bruge en erfaren forhandler til at "få fjernet de værste tidsler" i kontrakten og få så mange af sine krav og ønsker opfyldt. Det er generelt en god idé at inddrage en rådgiver i forhandlingen, specielt hvis man skal forhandle noget, hvor man er på udebane. IT-kontrakter er et godt eksempel, hvor det kan gå rigtig galt, hvis man ikke forhandler og bare skriver under på det, som leverandøren kommer med. Der er mange faldgrupper i IT-kontrakter, og det kan blive en rigtig dyr fornøjelse at komme ud af en kontrakt, som man aldrig burde have underskrevet. 

BATNA - bedre end ingenting

Som kontraktpart må man gøre op med sig selv, hvad man kan leve med - hvad der er acceptabelt i en kontrakt. En god kontrakt tager hensyn til begge parter, og derfor kan man ikke få alle sine krav og ønsker opfyldt. Før man går i gang med at forhandle, er det godt at vide, hvad ens BATNA - Best Alternativ To Non Agreement - er. Hvor går ens grænse, og hvad er ens alternativ, hvis man ikke kan blive enige om kontraktens ordlyd og indhold. Brug din rådgiver som sparringspartner og i forhandlingerne, så du får landet en god aftale - der er bedre end ingenting.